Προς μία τελετουργική ποιητική

Citation:

Roilos, Panagiotis, and Dimitrios Yatromanolakis. 2005. Προς μία τελετουργική ποιητική. Athens: Ekdoseis Alexandreia.
Προς μία τελετουργική ποιητική

Abstract:

Greek edition of Towards a Ritual Poetics, translated by Emmanuel Skouras, and including a Preface by Marcel Detienne.

Publisher's Version

Last updated on 12/20/2015